Ontmoeting met de Chef van Defensie

Zoals voorzien werd het klein gemeenschappelijk front van de 3 militaire erkende vakorganisaties (PROdef.be, MNS, Actie & Vrijheid) vandaag door de Chef van Defensie ontvangen. De Chef van Defensie heeft ons […]


Afspraak met de ministers van Pensioenen en Defensie

De 3 militaire erkende vakorganisaties werden achtereenvolgens ontvangen op het Kabinet van de minister van Pensioenen door de kabinetschef en door de Minister van Defensie in persoon. Betreffende de pensioenhervorming werden […]


Betoging tegen pensioenhervorming

PROdef.be verheugt zich over het succes van deze betoging, circa 10 000 militairen in de straten, één derde van de ganse Defensie. De toekomst van de militairen en Defensie staat […]


Een realiteit – Een afspraak – Een betoging

PROdef.be onthoudt zich momenteel om een standpunt over de pensioenen in te nemen omdat niet alles duidelijk is. Tabellen publiceren waarbij belangrijke parameters ontbreken kunnen enkel onrust zaaien. Waar we […]