Een ministeriële rook


Sinds PROdef.be werd ontvangen op het Kabinet Pensioenen eind 2016 en wij hun plannen hebben bekendgemaakt, moeten wij helaas vaststellen dat er geen vooruitgang is in dit dossier.
Hoewel deze maatregelen blijkbaar als een volledige verrassing aankwamen werd onze eerste vaststelling meer en meer bevestigd: onze MOD is een loyale minister en zal de beslissingen van de regering niet in vraag stellen. Ook hij is overtuigd dat iedereen langer zal moeten werken.
Wij vragen ons af of de minister hoegenaamd enig initiatief heeft genomen om de belangen van de militairen te verdedigen?
Welke initiatieven heeft hij ontplooid om de pensioenleeftijd op een redelijk aanvaardbaar niveau te houden? Welk is zijn reëel gewicht in deze discussie?
Heeft de zware betoging zijn ogen geopend? Verstaat hij dat de oudere militairen het spuugzat zijn en eigenlijk zo snel mogelijk op pensioen willen gaan?
Verstaat hij dat het onophoudelijk sluiten van kazernes, het hoog tempo aan nationale beveiligingsopdrachten plus de klassieke opdrachten onze oudere militairen naar de uitgang drijven?
Alle eenheden zijn uitgeput, de oudere generatie hebben geen toekomstperspectief meer! Er is een totaal gebrek aan communicatie. En als er al enig initiatief werd genomen in het pensioendossier, is dit waarschijnlijk de best gecamoufleerde actie ooit uit de geschiedenis van de Belgische MOD’s!
Uitgeputte en onderbemande eenheden, totaal gebrek aan enig stabiel vooruitzicht qua pensioenen, beloofde investeringen die eigenaardig genoeg allen moeten uitgevoerd worden na deze legislatuur…ziedaar het resultaat van twee jaar regering!