Voorwoord van de Voorzitter


Welkom bij PROdef.be

De vraag die ons zonder ophouden aangereikt wordt en die eveneens de eerste was die wij als oprichters hadden gesteld is waarom een nieuwe professionele vakorganisatie oprichten binnen Defensie.

Het antwoord kun je samenvatten in 3 korte zinnen:

  • Een waardevol en constructief alternatief aanbieden.
  • Helpen met de transformatie van Defensie om definitief deel uit te maken van de geïnformatiseerde en technologische 21ste eeuw.
  • Het Respect bekomen voor alle militairen door alle Belgen.

De toekomst van de Belgische militair evenals de Belgische Defensie hangen in eerste geval af van het professionalisme dat zich uitstraalt doorheen alle kaders en in het tweede geval door een proactieve gedachten gang, met de wil om vooruit te gaan door een proactieve verandering van onze visie over de toekomst. We moeten bouwen aan een toekomst en stoppen met zich vast te houden aan het verleden. Het internationaal gegeven is radicaal gewijzigd en toekomstige gevechten lijken totaal niet meer op deze die we gekend hebben in het verleden en kennen heden ten dage.

De geloofwaardigheid, de efficiëntie en relevantie van de Belgische militair en de Belgische Defensie zal gepaard gaan met de mogelijkheid zich snel te ontplooien in een missie. De Belgische militair moet klaar zijn om op ieder moment tussenbeide te komen, op eender welke plaats ter wereld, MAAR binnen het kwalitatieve en kwantitatieve ambitie niveau hem toegezegd door zijn hiërarchische en politieke overheden voor de welke hij zal voorbereidt en uitgerust worden.

De ambities en capaciteit van de toekomstige Defensie zal gepaard gaan met het rekruteren en vormen van specifiek Personeel en het doorvoeren van belangrijke investeringen in Materieel en Infrastructuur. Het is niet aanvaardbaar de Belgische militair zowel in België als in het buitenland op zending te sturen zonder een precies mandaat, zonder de aangepaste uitrusting afhankelijk van het type missie en zonder het geschikte vergoedingsstelsel.

De Belgische Defensie moet de politieke en economische wereld kunnen overtuigen van hun nut om te overleven. Ze moet eveneens de Belgische burger overtuigen van hun capaciteiten. Het Respect voor de militair is vaak in een slecht daglicht gesteld en het beeld is nog al te vaak minder flatterend. De bevolking en in het bijzonder de Belgische burger hebben te snel de neiging om de goede gebeurtenissen te vergeten en zich al te zeer te focussen op de minder goede daden van enkelingen of het negatief beeld van de militair van de vorige eeuw. Het is aan ons hen te overtuigen van onze waarde en ons positief potentieel te demonstreren.

Defensie moet zelf waken over haar belangen en deze verdedigen. De sociale voordelen zoals de messes & clubs of de sportcentra die de neiging hebben te verdwijnen, de leeftijdsgrens voor pensioenen die verhoogt en de pensioenbedragen die verminderen, alsook het welzijn die lijdt onder de beperkingen en meer en meer in handen van de openbare besturen valt zijn allemaal elementen die ons zorgen baren voor onze toekomst. Deze gevechten zijn in vele gevallen al langer gaande en dikwijls niet verdedigd naar hun juiste waarde. De moderne militair moet echter goed in zijn vel zitten om zijn opdracht goed te vervullen.

Men moet zich geen illusies maken. Het alternatief is het voorstellen van diverse pistes met uitgewerkte ideeën, gehoorzamen aan de zendingsopdrachten en het verbeteren van ons imago. Iedere wijziging start met een kijk in eigen boezem en daaraan kunnen we SAMEN  werken. We moeten die doen voor onszelf, voor diegenen die al werken aan hun loopbaan en voor diegenen die het wensen een loopbaan binnen Defensie aan te vangen, in ons beroep.

Mario Blokken

Voorzitter PROdef.be