Nieuw statuut voor het Koninklijk museum van het Leger (KML)


Kortelings werd een wetsvoorstel aan het parlement voorgelegd met betrekking tot de wijziging van het statuut van het KLM.

Ten gevolge van deze voorstellen is dit eerbiedwaardig instituut fundamenteel van organisatie moeten veranderen.

Samengevat, het KML zal samen met het INIG-V en een deel van het CDSCA opgaan in een nieuwe Parastatale NivII., het “War History Institute” (WHI)

Een raad van bestuur en een nieuwe directeur- generaal zullen worden aangesteld. Vervolgens, zal de raad van bestuur de vertegenwoordigers kiezen die in naam van de Staat om een oogje in het zeil zullen houden.

De volledige collectie blijft eigendom van Defensie en er wordt in een controlemechanisme voorzien.

De nieuwe parastatale zal in principe een nieuw dynamisme toelaten.

Publiek Private samenwerking zal een basisprincipe worden alsook samenwerkingsverbanden met lokale entiteiten.

Bepaalde sites zullen zo door andere entiteiten beheerd worden, nog anderen zullen uitgebaat worden in samenwerkingsverbanden.

De site Brussel op het Jubelpark wordt zodoende als het ware een spin in een net, het centrale moederhuis met een aantal satelliet-entiteiten.

Deze organisatie lijkt sterk op wat reeds bestaat in andere landen zoals in het VK waarbij het Imperial War Museum het centrale “huis” is met andere meer gespecialiseerde musea zoals Bovington (Tanks) of Duxford. (Air)

Naast de centrale site te Brussel zullen de “Dodengang”, de “Kemmelberg”, “Gunfire Brasschaat” en ” Bastogne Barracks” deel uitmaken van het WHI. Het memoriaal van Breendonk vervoegt eveneens de WHI structuur maar werkt reeds zelfstandig.

Er wordt voorzien in een zekere verzelfstandiging maar de collecties zelf blijven centraal beheerd.

Het militair personeel blijft normaal aan het werk onder haar eigen statuut. Er wordt een uitdovingsscenario voorzien tegen 2030….

Indien goed uitgevoerd, kan deze nieuwe organisatie een serieuze meerwaarde betekenen voor het beheer en de uitbating van het Belgisch Militair Patrimonium, PROdef.be steunt deze wijzigingen maar hoopt vooral dat de juiste mensen op de juiste plaats zullen terechtkomen!