Hoe zit het met onze pensioenen Meneer de Minister?


We hebben het onderwerp “militaire pensioenen” besproken met de heer Devriendt. Deze materie ligt zeer gevoelig bij onze collega’s.
Voor PROdef.be is het belangrijk om te weten wat de Minister effectief heeft ondernomen in deze zaak.
Hij antwoordt steeds ontwijkend op de vele vragen die gesteld worden in zowel de Commissie van Defensie als tijdens de plenaire vergaderingen. Wanneer hij rechtstreeks praat met ons, of via een militair vertegenwoordiger in de media, is hij nooit duidelijk. Hij is aanwezig op de Ministerraad en in de Kern wanneer het dossier rond de militaire pensioenen besproken wordt – hetgeen eerder zeldzaam is – en voert dan een show op zoals hij dat ook deed in het KHID.
Ondertussen blijven wij maar wachten zonder dat er een oplossing komt voor de militairen.
Voor zover wij weten heeft de Minister van Defensie hierover nog steeds niks gevraagd aan het Nationaal Comité van Pensioenen. Indien er niets gedaan wordt en wanneer het Nationaal Comité van Pensioenen haar uitspraak zal vellen, zoals gevraagd door Minister Bacquelaine, zal het beroep van militair niet de gevraagde erkenning krijgen inzake de penibiliteit. Het directe gevolg is de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar! Dit blijft onaanvaardbaar!
De vraag, Meneer de Minister, is simpel: Heeft u de erkenning van de penibiliteit gevraagd, ja of nee?
Het antwoord, Meneer de Minister, moet ook simpel zijn: ja of nee!
Tot op de dag van vandaag heeft de Minister nog nooit geantwoord op deze vraag. We moedigen alle militairen, leden van PROdef.be of van andere vakbonden, leden van de Commissie van Defensie, de media en iedereen die enigszins respect heeft voor Defensie, om de Minister te interpelleren en hem ertoe te dwingen te antwoorden door hem een e-mail te sturen met deze prangende vraag.