Link naar de militaire verenigingen


NaamLink
ServioServio vzw.be
Nationale Vriendenkring der Veteranen van de Strijdkrachtennvvs-anvfa
Vriendenkring voor Oudgedienden van de Medische Dienstvromd-adasm
Nationale Verbroedering van Blauwhelmen en Humanitaire Operaties – V.Z.W.Blue-Helmets