Het militaire pensioen: een duidelijke stand van zaken!


Terwijl iedereen blijkbaar al met verlof was of al in Paasstemming verkeerde, was PROdef.be ALS ENIGE VAKBOND aanwezig tijdens de persconferentie op vrijdag en kon naar de minister luisteren. Terwijl alle anderen het blijkbaar nodig vinden om ons een beetje in het belachelijke te trekken, heeft PROdef.be ALS ENIGE VAKBOND zijn rol gespeeld in het CORRECT, SNEL EN EFFICIENT informeren van het personeel van de Defensie op basis van de inhoud van de persconferentie en niet, zoals de anderen, op basis van hetgeen ze zelf in de pers hebben gelezen!

Hierbij KLAAR en DUIDELIJK hetgeen er actueel van toepassing is:

Afgelopen vrijdag ontving minister Bacquelaine zijn ‘orderkader’ om onderhandelingen op te starten met de vakbonden en de werkgeversorganisaties met betrekking tot pensioenen.
Hij ontving ook een mandaat en de berekeningscoëfficiënten voor zware beroepen.

De regering heeft daarom het dossier overgenomen na het mislukken van onderhandelingen met vakbonden en werkgevers.

Zoals de minister tijdens zijn persconferentie opmerkte, zijn de NMBS en Defensie uit dit kader onttrokken om vooruitgang te boeken in dit dossier.
Wat hen betreft, zullen er geen onderhandelingen meer plaatsvinden omdat de regering voor het einde van de legislatuur met het “civiele” gedeelte van het dossier wenst te eindigen.
Deze beslissing is genomen bij het Kernkabinet waar onze Minister van Defensie niet zetelt.

Wat Defensie betreft, verandert er voorlopig niets en heeft iedereen recht op een normale pensioen! Inderdaad, U leest het goed, er werd geen nieuwe wet goedgekeurd door het Parlement en dus WIJZIGT ER VOOR DE ZOVEELSTE KEER NIETS!

Defacto, zal het pensioendossier voor Defensiepersoneel door de volgende regering behandeld worden.

Deze regering beperkt zich tot het verschaffen van een theoretische deadline voor 2039 in afwachting van mogelijke onderhandelingen door de nieuwe regering.

De MOD heeft niet bewogen en de CHOD evenmin.

Dit is geen overwinning noch een nederlaag omdat, zoals vermeld in onze teksten, een deel van onze collega’s zullen vertrekken en zullen waarschijnlijk blij zijn, maar hoe zit het met de jongere generatie voor wie alles nog beslist moet worden!

De grote representatieve vakbonden werden buiten werking gezet na het mislukken van de onderhandelingen en nu blijft een deel van het personeel van Defensie in totale onzekerheid!