NIEUWSFLASH: Beslissing pensioenen!


Beste kameraden,

Aan de vooravond van het paasweekend heeft de regering een besluit genomen over onze pensioenen.
Er zal NIETS veranderen vóór 2039. Voor ongeveer de helft van ons is dit goed nieuws, maar wat houdt dit in voor onze jongere generaties? Zullen ze het schip verlaten?

Zullen zij moeten werken tot de leeftijd van 67 jaar? Is het mogelijk om als militair tot 67 jaar te dienen? Zal Defensie vanzelf leeglopen? Zal Defensie zich moeten heroriënteren naar de gemengde loopbaan?
We stellen weer maar eens vast dat onze minister niet heeft deelgenomen aan deze beslissingsvorming! Het is de kern en de minister van pensioenen die deze beslissing voor hem hebben genomen!

Uiteraard biedt dit alvast klaarheid voor de oudere generatie militairen. Zij kunnen nu tenminste met enige zekerheid de toekomst plannen, maar wat met de toekomst van Defensie? We weten dat Defensie niet populair is en dat de werking van ons departement veel geld kost. Maar we vergeten daarbij onze internationale verplichtingen die we dienen te vervullen! Om nog maar te zwijgen van het verzekeren van de binnenlandse veiligheid die al geruime tijd partieel door ons wordt verzekerd.
De rekrutering verloopt traag en moeizaam. Welke impact zal deze beslissing hierop hebben? Zullen jongeren nog geïnteresseerd zijn in een loopbaan bij Defensie? Zullen zij bereid zijn om tegen een lager loon en een kleiner pensioen Defensie te dienen tot 67 jaar?

Welke strategie zal Defensie hanteren voor de werving van de broodnodige militairen? Dit zijn de werkelijke vragen die de minister en de Chef van Defensie moeten beantwoorden!
Maar ze worden niet beantwoordt omdat hen elke moed ontbreekt! In tegenstelling tot de pensioenhervorming zou de focus moeten liggen bij het voortbestaan van Defensie. Wat blijft er over zonder investeringen, zonder personeel en zonder goede wil?

Het is tijd dat we de afslachting van ons leger stoppen! Het is hoog tijd dat we ons gaan roeren! De klaprozen aan de Menenpoort en de Last Post staan al klaar om ons bij te schijven in de geschiedenisboeken!
Het moet gedaan zijn om onze Defensie te gebruiken als speelbal van politieke spelletjes waarbij wij permanent in diskrediet worden gebracht bij de bevolking. Het is de hoogste tijd dat onze verantwoordelijken en vertegenwoordigers Defensie VERDEDIGEN en ons departement in het juiste daglicht te stellen. DAT is de taak van onze Minister en onze Chef van Defensie.

PROdef.be zal zich dagelijks blijven inzetten om jullie belangen en deze van Defensie te verdedigen.

Met syndicale groet,

Mario Blokken
Voorzitter PROdef.be