Sluiting van kazernes


PROdef.be heeft kennis genomen van de persartikels omtrent de mogelijke sluiting van kazernes.

PROdef.be is noch verbaast door de beslissing van de minister van Defensie, noch verrast over de keuze van de kazernes die met sluiting geviseerd worden. De minister verkreeg de goedkeuring van de KERN maar PROdef.be betreurt meerdere van deze sluitingen.

Wij zijn er ons van bewust dat bepaalde installaties ofwel veel kosten qua onderhoud of niet meer op de beste geografische plaats liggen. PROdef.be stelt zich wel enkele vragen in verband met de momenteel beschikbare informatie. Er is eigenlijk nog niks beslist en het gaat enkel over het voorstel. Wij stellen vast dat, als deze voorstellen worden aangenomen er in Henegouwen, Oost-Vlaanderen nog nauwelijks een militaire aanwezigheid zal zijn. PROdef is van mening dat de toekomst van Defensie in gevaar gebracht wordt.

Door de geografische verdeling van deze sluitingen zal de rekrutering ontwricht worden. De militairen wonen in 60% van de gevallen binnen de 25 kilometer rond de kazerne en zijn zeer terughoudend om zich naar het andere uiteinde van het Belgisch grondgebied te begeven. Laten we duidelijk zijn: een militair uit Bergen is niet geïnteresseerd om naar Marche-en-Famenne te gaan, evenzo een militair uit Ieper er niet aan denkt om naar het verre Leopoldsburg te trekken. Velen zullen Defensie verlaten.

Wat met het verlies van tijd bij de militaire ontplooiing als er beroep gedaan wordt op Defensie, tijdens het uitvoeren van een rampenplan fase 4 ?

De delokalitatie van de militairen gaat veel geld kosten aan de militair zelf maar ook aan de lokale economie.

Alle Europese landen redeneren anders, alleen België beperkt haar Defensie ! Jammer en misschien ook onverantwoordelijk !