Defensie kreunt… We hebben geen nood aan een soort “heerszuchtig” beleid.


PROdef.be was, net als de overgrote meerderheid van de militairen die zich inzetten voor het welzijn en de bescherming van het land, zeer onaangenaam verrast door de beslissing om generaal-majoor Philippe Boucké te ontslaan uit zijn functie als chef van de ADIV.

PROdef.be heeft de Defensiecommissie en de uiteenzetting van de chef van de ADIV live gevolgd. In de slotconclusies heeft niemand om het aftreden van de generaal gevraagd, behalve parlementslid Denis Ducarme. Deze laatste liet zich tijdens deze commissie opvallen door de tussenkomst van de CHOD te onderbreken en zich meer in de wandelgangen van het parlement dan in de commissiezaal op te houden : een mooi bewijs van zijn politieke efficiëntie!

Zowel de CHOD als de generaal herhaalden dat de structurele gebreken die tot specifieke fouten leiden, hun oorsprong vinden in het gebrek aan middelen en aandacht voor de ADIV. In de verslagen van het Comité I worden deze tekortkomingen al jaren aan de kaak gesteld. De politici hebben jarenlang verzuimd om in Defensie te investeren waardoor we vandaag een Defensie hebben die in elke zin van het woord versleten is. Het is een nationale ramp die, zelfs nu, elke dag opnieuw voelbaar is op de werkvloer.

Niemand gelooft dat generaal-majoor Philippe Boucké zijn functie vrijwillig heeft neergelegd, vooral niet nadat hij zelf uitdrukkelijk had gesteld om aan te willen blijven. Wederom worden we geconfronteerd met een redicule beslissing. Erger nog, dit besluit druist in tegen de voorstellen van de afgevaardigden van dezelfde politieke partij. De kabinetschef van de minister is trouwens een voormalig lid van de ADIV, dus hij zou moeten weten hoe de diensten werken en hoe moeilijk het actueel is om ze te beheren. Het lijkt erop dat hij de doodgraver is van zijn voormalige afdeling.

Hebben we te maken met een dictatuur van de minister om haar herverkiezing te verzekeren of met een sterretje dat moet pronken? PROdef.be laat uiteraard de keuze aan u, maar we vragen u om generaal-majoor Philippe Boucké te steunen met alle middelen die u nuttig en efficiënt acht. PROdef.be dankt nu al iedereen die zijn steun heeft betuigd. Het is tijd om ons te roeren, de tijd van het ja knikken is voorbij. Realisme moet zegevieren, anders zullen er zeker nog ongelukken gebeuren!

Donderdag 22 juli zal de commissie plaatsvinden voor de minister. Ze zal haar moeten verantwoorden. Ze zal het moeten uitleggen ! Het wordt hoog tijd dat de politieke klasse haar verantwoordelijkheid neemt in plaats van ze af te schuiven op een militaire chef die niet in de mogelijkheid is om zijn diensten te laten werken door de permanente onderbudgettering als gevolg van een permanente politieke onwil om defensie te voorzien van de noodzakelijke budgetten om voldoende middelen en personeel te (ver)werven.