Nieuwsbrief van juni 2016

Stand van zaken

Veel geruchten maar niks concreets !

Pensioenen: Nog geen beslissingen, de onderhandelingen zijn zelfs nog niet opgestart, Investeringen: 9,2 miljard voorzien, maar geen enkel akkoord, noch over de inhoud noch inzake de timing, Personeel : 25 000 mensen, maar geen enkel formeel akkoord over de te schrappen functies, Strategisch Plan : mislukking, reeds meerdere keren verworpen door de regering.

Artikel 

---

De verloven van de officieren

Twee maanden geleden, kondigde PROdef.be aan dat de Minister van Defensie, Steven Vandeput, het systeem van de verloven officieren wenste te wijzigen. De wijze waarop, het voldongen feit en de 35 dagen verlof waren niet zo elegant tegenover deze groep personeelsleden. Het resultaat vandaag is opnieuw dat er geen akkoord is binnen de huidige sociale onderhandelingen.

Artikel

 

---

Psychosociale belasting bij Defensie (de cijfers)

  De oorzaken van deze psychosociale risico’s zijn multifactoreel en de gevaren kunnen zich voordoen op meerdere niveaus, namelijk:

• de arbeidsorganisatie (zowel de horizontale als de verticale structuur van de organisatie);

• de arbeidsinhoud (de taak / taken van de werknemer)

• de arbeidsvoorwaarden (vb. type werkrooster, …)

• de arbeidsomstandigheden (vb. arbeidsplaatsen, omgeving waar het werk wordt uitgevoerd, …)

• de inter-persoonlijke relaties op het werk (vb. relaties tussen collega’s, de chefs, maar ook met derden)

Artikel

---

Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis: “Exit van het militaire personeel en de wetenschappers"

 

 

Voor PROdef.be is het ontgoochelend vast te moeten stellen dat er 2 jaren nodig zijn geweest om een plan uit te dokteren die nog moet goedgekeurd worden! Het Museum heeft 2 dramatische jaren ondergaan in zijn functionering door gebrek aan beslissingsmoed waardoor sommige gevolgen onherstelbaar zijn op het niveau van de verzamelingen.

Artikel

---

Het systeem bevorderingen en comités

 

 

PROdef.be vraagt alle politieke en militaire verantwoordelijken actie te ondernemen en deze toe te passen op ieder hiërarchisch niveau:

• Proportionaliteit van de componenten. Elk component heeft het recht om ten minste één van haar leden op ieder niveau van autoriteit en bevelvoering voor te dragen om zo haar representativiteit te verzekeren en haar competentie domeinen te beschermen.

• Proportionaliteit op het gebied van taalstelsel. Elk taalstelsel moet vertegenwoordigd zijn zonder frustraties te creëren bij de andere taalregimes. Men moet proportionele benoemingen verzekeren van bij de aanvang van de militaire loopbaan.

• Leeftijdscriteria. Het bepalen van een leeftijdscriterium is noodzakelijk als men niet wil dat bepaalde graden en functies worden gefnuikt gedurende ettelijke jaren. Niemand blijft gemotiveerd in de schaduw zitten voor de rest van zijn/haar loopbaan wanneer blijkt dat een doorgroeipost opeens niet beschikbaar meer blijkt te zijn.

Tekst

---

Sta mij toe nog eens te herhalen dat PROdef.be; samen met al zijn vertegenwoordigers, zich inzet om de verdediging van de rechten, plichten en het Respect voor de Militair en Defensie op zich te nemen.

Onze afgevaardigden

---

Gelieve deze nieuwsbrief maximaal te willen verspreiden aub!