Informatiebrief: januari 2017

2017 : Laatste kans voor Defensie

Met de komst van de zomer 2016, herleefde de hoop op mooie dagen bij Defensie. De Minister Vandeput presenteerde zijn Visie voor Defensie na een zwangerschap van bijna 2 jaar. Gedurende twee maanden hebben alle actoren gedroomd van aanwervingen, investeringen en aanpassingen van onze structuren, … . In september 2016, gedurende het budgettair conclaaf, luidde de pensioenhervorming het einde van alle hoop. De realiteit werd duidelijk: de militairen kregen een zoveelste slag in het gezicht.

 De hervorming van de pensioenen heeft de trots van alle militairen, over alle rangen heen, doen ontwaken, maar er zal meer nodig zijn om te overleven. We zullen ten strijde moeten trekken! Het zit echter niet in de aard van de militair om in opstand te komen, hij is immers loyaal aan zijn verplichtingen. Het pessimisme heerst dus alom. En we moeten toegeven dat de representatieve syndicale vakorganisaties niet aan hetzelfde touw trekken van “Eendracht maakt Macht”. De hiërarchie heeft het moeilijk met de huidige politiek en dit ondanks de openingen die de CHOD en GenMaj Deconinck hebben gemaakt. De Minister Vandeput blijft enkel zijn eigen trouw. Hij pleit voor een goed akkoord en voor de goedkeuring van de regering om twee stappen vooruit te zetten en één achteruit of omgekeerd.

Hij begrijpt het niet of hij begrijpt het juist heel goed dat niets doen, Defensie naar de palliatieve zorgen en zelfs zachtjes naar het einde van zijn bestaan zal leiden. Dit vormt de kroniek van een aangekondigde dood!

 PROdef.be is zich terdege bewust van de actuele situatie. PROdef.be heeft al verschillende ontmoetingen belegd met hiërarchische militaire overheden en Ministers. We zullen niet kunnen ontsnappen aan de pensioenhervorming, niet aan de gemengde carrières, niet aan een nieuwe herstructurering. PROdef.be doet een warme oproep aan alle militairen om zich te verenigen en ons beroep van militair te verdedigen. Het is onvoorstelbaar dat er geen budget meer zou zijn voor militaire operaties zoals onze Minister aankondigde.

Vandaag moeten we onze eenheid tonen en een leefbare Defensie voorstellen. We zullen de minister onder druk moeten zetten. Het zijn onze taken, onze gebruiken en onze geschiedenis die we moeten verdedigen. Het volgende budgettair conclaaf is voorzien in april en onze minister zal ons niet onvoorwaardelijk verdedigen.

---

Ik herhaal aan allen dat PROdef.be ( Directie zowel als het geheel van onze vertegenwoordigers) present zijn voor een eenduidige dienstverlening: het verdedigen van het Respect voor de Militair!

ONZE AFGEVAARDIGDEN

---

Gelieve dit nieuwsbrief een maximum te willen verspreiden