Nieuwsbrief van april 2016

PROdef.be op weg naar representativiteit en een duidelijk alternatief

Om representatief te kunnen zijn en mee te mogen onderhandelen aan tafel - zoals de 4 representatieve vakorganisaties - moeten wij zo snel mogelijk 1500 leden tellen. PROdef.be werd binnen de 4 maanden erkend. Niemand geloofde in onze kansen. Wij vragen aan jullie om  ons te steunen om onze representativiteit zo snel mogelijk te bereiken.

Tekst

---

PROdef.be al volop aan het werk

De uitdagingen op militair vlak zijn enorm: een inkrimping naar 25 000 militairen, een investering beperkt tot 9,2 miljard Euro en niet te vergeten, de pensioenen alsook de recruteringen. De uitdagingen op militair vlak zijn dan ook enorm: reglementswijzigingen, toepassing van de wetgeving inzake Well-beïng en de statuutswijzigingen inzake de militaire loopbanen. Al deze maatregelen moeten gecommuniceerd worden en vooral toegelicht aan alle militairen. Onze eerste twee analyses inzake outsourcing catering en de problematiek psycho-sociale belasting, al dan niet in operaties, zijn bijna afgerond en zullen voorwerp uitmaken van concrete voorstellen. Op dit moment weten zowel de militaire- als burger veiligheidsexperten dat de geplande vermindering tot 25 000 militairen en de beperkte investering tot 9,2 miljard euro een ramp zal betekenen voor de veiligheidsproblematiek in België en er concrete bijsturingen zullen moeten gebeuren.

Tekst

---

PROdef.be op het terrein

Een delegatie van PROdef.be werd in de Senaat ontvangen voor het uitwisselen van gedachten inzake de situatie Defensie. Dit was niet enkel heel interessant maar ook bijzonder constructief.

24 maart laatstleden heeft onze woordvoerder een kort bezoek gebracht aan verschillende posten waar militairen de veiligheid verzekeren in Brussel...het moreel bleek goed te zijn en de mensen waren bijzonder gefocused op de goede uitvoering van hun job! Hiervoor zeker een dikke pluim!

Verschillende bronnen laten ons weten dat de militairen niet compleet tevreden zijn met de gevechtswebbings die geleverd zijn of zullen aangekocht worden. Uiteraard wensen wij zoiets als vakorganisatie te weten en vragen wij eenieder om hier constructief aan bij te dragen. Enkel met een constructieve houding kunnen problemen realistisch geschetst worden en wordt er bijgedragen aan een oplossing.

Graag uw opinie: link

---

Een kreet om hulp om ons patrimonium te redden gericht aan de Minister van Defensie. 

"Dit is een kreet om hulp! We roepen al diegenen op die ijveren voor de Herdenking, de Tradities en het Patrimonium zich te melden en samen te bouwen aan een correct management dat eerlijk en rechtschapen is voor het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis."

Deze is echter zonder reactie gebleven. PROdef.be hoopt op een late maar doordachte reactie die deze vraag tegemoet zal treden.

Tekst

---
---

Sta mij toe nog eens te herhalen dat PROdef.be; samen met al zijn vertegenwoordigers, zich inzet om de verdediging van de rechten, plichten en het Respect voor de Militair en Defensie op zich te nemen.

Onze afgevaardigden

---

Gelieve deze nieuwsbrief maximaal te willen verspreiden aub!