Inleiding van onze President tijdens ons eerste congres

Dames en Heren,

Beste Vrienden en Vriendinnen,

 

Ik ben bijzonder fier hier vandaag voor U te staan voor onze eerste congres van PROdef.be Ik moet toegeven nog wat op de wolken te zitten van ons eerste succes. In enkele maanden tijd zijn wij van niets naar een operationele Professionele Vakorganisatie gegroeid. Natuurlijk, onze werking is nog verre van perfect maar, dank zij jullie neemt PROdef.be elke dag meer vorm. Dus, aan allen een dikke merci voor jullie betrokkenheid, beschikbaarheid en inzet omtrent het Respect van de Militair binnen Defensie.

 

Onze slogan « We have a dream and we can do it for Defence » is werkelijkheid geworden. Onze doelen zijn de verdediging van de belangen van elke militair, een betrouwbaar en constructief alternatief aanbieden, het respect bekomen van de Militair door alle bewoners is vandaag een waarheid. PROdef.be is vandaag reeds aanwezig in het dagelijks leven van de militairen, enkele voorbeelden :PROdef.be is tussengekomen in de wijziging van de dotaties T-shirts voor onze militairen in operatie Homeland, wij zijn actief tussengekomen omtrent de aanwezigheid van een Preventieadviseur te Doornik, hebben onze mening gegeven omtrent de vernietiging van het militaire patrimonium in de schoot van het Legermuseum en hebben de andere syndicaten verplicht om stelling te nemen in de problematiek van de verloven voor de Officieren… dit is nog maar een begin !

 

In de XXIst eeuw is Communiceren van vitaal belang. Niemand in Europa aanvaardt nog om genegeerd te worden. Dus waarom wordt de Belgische Militair  nog maar al te  dikwijls in de onwetendheid gelaten ? De methodes van « het voldongen feit » of de « legale minderheid » zullen moeten verdwijnen. Meer dan ooit zal de toekomst van Defensie afhangen van haar mogelijkheid om de politieke overheden,de economische wereld en vooral de burger te overtuigen van haar nut.

 

De uitdagingen zijn groot : een inkrimping naar 25 000 militairen, een investering beperkt tot 9,2 milliard Euro en, niet te vergeten, de pensioenen en de recrutering. De uitdagingen op militair gebied zijn ook enorm : veranderingen in het reglement,de toepassing van de normen Well-being en vooral de wijzigingen aan de statuten tijdens de loopbaan. Al deze maatregelen moeten gecommuniceerd worden en vooral uitgelegd worden aan alle militairen. PROdef.be heeft zich geengageerd om te communiceren, te informeren en indien nodig een dienstverlening aan te bieden aan alle militairen en ze te verdedigen indien nodig.

 

PROdef.be stuit vandaag op achterhoedegevechten. Het is niet omdat onze webstek en onze adressen @prodef.be op de Blacklist van de militaire firewall werden geplaatst, het is niet omdat sommigen onze affiches niet wensen te zien op de uithangborden en het is niet omdat we niet uitgenodigd zijn rond de onderhandelingstafel dat we met gekruiste armen gaan blijven zitten ! Aan al degenen die ons aanvallen zeg ik :   bereid u maar beter voor, PROdef.be zal de militairen verdedigen, dit is onze eerste priorteit !

Om te eindigen zou ik willen stellen dat het enkel SAMEN is dat we er gaan geraken, het is SAMEN dat we opbouwend en voorbereid zullen zijn en het enkel SAMEN is dat we PROdef.be vorm geven.

 

Dank u

 

---

Ik herhaal aan allen dat PROdef.be ( Directie zowel als het geheel van onze vertegenwoordigers) present zijn voor een eenduidige dienstverlening: het verdedigen van het Respect voor de Militair!

---

Gelieve deze nieuwsbrief maximaal te willen verspreiden !